Sinh tố Osterberg


Sinh Tố Osterberg Peach - Đào

Sinh Tố Osterberg Peach - Sinh Tố Trái cây tươi được làm từ trái Đào tươi chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Đào. cafeshop.vn

86,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Strawberry - Dâu

Sinh Tố Osterberg Strawberry - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái Dâu tươi chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Dâu

85,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Blueberry - Việt quất

Sinh Tố Osterberg Blueberry - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái Việt Quất tươi chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Việt Quất

120,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Raspberry - Phúc Bồn Tử

Sinh Tố Osterberg Raspberry - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái Phúc Bồn Tử tươi chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Phúc Bồn Tử

105,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Kiwi - Kiwi

Sinh Tố Osterberg Kiwi - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái Kiwi tươi chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Kiwi

110,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Mango & Pineapple - Dứa & Xoài

Sinh Tố Osterberg Mango & Pineapple - Dứa Xoài

95,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Olovera & Orange - Nha Đam & Cam

Sinh Tố Osterberg Olovera & Orange - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái Nha Đam & Cam tươi chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Nha Đam & Cam

95,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Mango - Xoài

Sinh Tố Osterberg Blueberry - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái Xoài tươi chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Xoài

105,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Orange & Mango - Cam & Xoài

Sinh Tố Osterberg Orange & Mango - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái tươi Cam & xoài chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Cam & xoài

83,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Lychee - Vải

Sinh Tố Osterberg Lychee - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái tươi Vải chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Vải

113,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Mixedberry - Trái Cây Hỗn Hợp

Sinh Tố Osterberg Osterberg Mixedberry - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái tươi Trái Cây Hỗn Hợp chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Trái Cây Hỗn Hợp

107,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Blackcurrant - Nho Đen

Sinh Tố Osterberg Blackcurrant - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái tươi Nho Đen chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Nho Đen

103,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Pasion Fruit - Chanh Dây

Sinh Tố Osterberg Pasion Fruit - Sinh Tố Trái cây tươi 1000ml được làm từ trái tươi Chanh Dây chín mọng xay nhuyễn kết hợp với đường và nước, tạo thành hỗn hợp sinh tố Chanh Dây

100,000 vnđ

Sinh Tố Osterberg Rau Củ Hổn Hợp

Sinh Tố Osterberg Hổn Hợp Rau Củ

120,000 vnđ

Tui xach quang chau Love Mama nha thuoc
;