Sinh Tố Berrino


Smoothies Berrino Xoài

Smoothies Berrino Xoài với thành phần: 30% xoài trái được thái hạt lựu, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

77,000 vnđ

Smoothies Berrino Dứa - Xoài

Smoothies Berrino Dứa - Xoài với thành phần: 30% Dứa xoài được thái hạt lựu, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

76,000 vnđ

Smoothies Berrino Việt Quất

Smoothies Berrino Việt Quất. Thành phần: 30% Trái Việt Quất được nghiền đặc, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

105,000 vnđ

Smoothies Berrino Vải

Smoothies Berrino Vải với thành phần: 30% Vải được thái hạt lựu, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

86,000 vnđ

Smoothies Berrino Phúc Bồn Tử

Smoothies Berrino Phúc Bồn Tử với thành phần: 30% Phúc Bồn tử nghiền đặc, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

79,000 vnđ

Smoothies Berrino Nho Đen

Smoothies Berrino Nho Đen với thành phần: 30% Nho Đen nghiền đặc, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

96,000 vnđ

Smoothies Berrino Dâu

Smoothies Berrino Dâu với thành phần: 30% Dâu nghiền đặc, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

69,000 vnđ

Smoothies Berrino Đào

Smoothies Berrino Đào với thành phần: 30% Dâu Thái hạt Lựu, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

75,000 vnđ

Smoothies Berrino Chanh Dây

Smoothies Berrino Chanh tưới với thành phần: 33% Chanh tưới nghiền đặc, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

75,000 vnđ

Smoothies Berrino Nha Đam - Cam

Smoothies Berrino Nha Đam - Cam với thành phần: 33% Nha Đam - Cam tưới nghiền đặc, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

87,000 vnđ

Smoothies Berrino Mâm Xôi Đen

Smoothies Berrino Mâm Xôi Đen với thành phần: 33% Mâm Xôi Đen tưới nghiền đặc, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

86,000 vnđ

Smoothies Berrino KIWI

Smoothies Berrino KIWI tưới với thành phần: 33% KIWI tưới nghiền đặc, kết hợp với đường, nước, các hương vị tự nhiên, tạo thành hỗn hợp mứt sệt trái cây

96,000 vnđ

Tui xach quang chau Love Mama nha thuoc
;