Máy Rang Café


Máy Rang Café Công Nghiệp 10kg

Máy Rang Café Công Nghiệp Trống rang 10kg/mẻ Đầu đốt hồng Gas và Hồng ngoại theo công nghệ tiên tiến hiện nay. Đạt tiêu chuẩn công nghệ rang Quốc tế

90,000,000 vnđ

Máy Rang Café Cho Quán 3kg

Máy Rang Café Cho Quán Trống rang suất 3kg/mẻ Đầu đốt hồng Gas và Hồng ngoại theo công nghệ tiên tiến hiện nay. Đạt tiêu chuẩn công nghệ rang Quốc tế

55,000,000 vnđ

Máy Rang Café Cho Quán 5kg

Máy Rang Café Cho Quán Trống rang suất 5kg/mẻ Đầu đốt hồng Gas và Hồng ngoại theo công nghệ tiên tiến hiện nay. Đạt tiêu chuẩn công nghệ rang Quốc tế

70,000,000 vnđ

Máy Rang Café Công Nghiệp 15kg

Máy Rang Café Công Nghiệp Trống rang 15kg/mẻ Đầu đốt hồng Gas và Hồng ngoại theo công nghệ tiên tiến hiện nay. Đạt tiêu chuẩn công nghệ rang Quốc tế

110,000,000 vnđ

Máy Rang Café Công Nghiệp 20kg

Máy Rang Café Công Nghiệp Trống rang 20kg/mẻ Đầu đốt hồng Gas và Hồng ngoại theo công nghệ tiên tiến hiện nay. Đạt tiêu chuẩn công nghệ rang Quốc tế

120,000,000 vnđ

Máy Rang Café Công Nghiệp 60kg

Máy Rang Café Công Nghiệp Trống rang 60kg/mẻ Đầu đốt hồng Gas và Hồng ngoại theo công nghệ tiên tiến hiện nay. Đạt tiêu chuẩn công nghệ rang Quốc tế

180,000,000 vnđ

Máy Rang Café Công Nghiệp 30kg

Máy Rang Café Công Nghiệp Trống rang 30kg/mẻ Đầu đốt hồng Gas và Hồng ngoại theo công nghệ tiên tiến hiện nay. Đạt tiêu chuẩn công nghệ rang Quốc tế

140,000,000 vnđ

Tui xach quang chau Love Mama nha thuoc
;