Cà Phê


Café Hạt AVINAS 1

Cà phê hạt thương hiệu AVINAS. Là sản phẩm café Robusta Đắk Lắk Hương thơm đậm đà phù hợp cho những KH Gu café mạnh. cafeshop.vn

72,000 80,000 vnđ -10%

Café Hạt AVINAS 2

Cà phê hạt thương hiệu AVINAS. Là sản phẩm café Robusta Đắk Lắk Hương thơm đậm đà phù hợp cho những KH Gu café mạnh. cafeshop.vn

72,000 80,000 vnđ -10%

Café Hạt AVINAS 3

Cà phê hạt thương hiệu AVINAS. Là sản phẩm café Robusta Đắk Lắk Hương thơm đậm đà phù hợp cho những KH Gu café hơm dịu. cafeshop.vn

76,500 85,000 vnđ -10%

Café Hạt AVINAS Khởi Nghiệp

Cà phê hạt thương hiệu AVINAS. Là sản phẩm café Robusta Đắk Lắk Hương thơm đậm đà phù hợp cho những KH Gu café hơm dịu. cafeshop.vn

76,500 85,000 vnđ -10%

;